Schlagwort-Archive: MOLITVA BOGU

I RODIĆU SE PONOVO

Nismo se sreli da bismo nešto započeli, već završili. I verujem da smo uspeli u tome, za dobrobit svih.
Iako je bol neizdrživ.
Spojiti se sa bićem za kojim najviše žudiš, samo da bi se konačno razdvojili, za sva vremana, to je bol koji je teško preživeti. Ali čovek je žilava sorta, preživi i nemoguće, čak i onda kada je najubeđeniji da neće uspeti!

Povezati se sa Božanstvom u sebi…ka tome svi žudimo. A Božanstvo tražimo u drugoj osobi, i onda umiremo od bola kada ta osoba nestane iz našeg života.

Moj Gosode, moja Boginjo, Tvorcu moj, spasi me od mraka u meni skrivenog! Zaštiti me od besmisla postojanja koji mi u mislima živi. Nauči me da prepoznam koje misli nisu moje i da ih pustim da odu iz mene…
Pomozi mi da istrajem kada najviše boli i svesnost mi daj da dopustim bolu da teče, ne bežeći od njega.

Budi uz mene dok hodam kroz vatru i kad je najteže čuvaj me da ne pokleknem! Pridrži me dok posrćem i padam, i ne daj mi da skrenem sa puta. Snagu mi daj da završim putanju koju sam izabrala, i da pustim da izgori u meni ono što goreti mora.
Kada je najteže, pokaži mi kako da se prepustim Milosti Tvojoj. I kada boli i bol utrobu para, ljubavlju svojom pomozi mi da pustim da boli…jer znam da prestaće.

I rodiću se ponovo. Po Tvome liku i naličju.

Jer to je sudbina. Maktub.

Jelena

( Kali)O( )