Schlagwort-Archive: Molitva

KLANJAM TI SE

Klanjam Ti se, moj Svemogući.
Ponizno Tvoja, voljena.
Nudim Ti se, na pladnju.
Uzmi sve, jer Tvoja sam.
Oduvek bila i biću.

Od Tebe stvorena, u obličju ljudskom skrojena.
Po slici i prilici Njenoj.
One koju voliš silinom ljubavi koja svetove stvara.
I razara.

Uzmi naličje Njeno u ruke svoje kovačke.
Načini da raspadnem se.
I ponovo sastavim.
Jača, bolja, hrabrija.

Oživi me još jedan put.
I pokaži kako da živim život Boginje u telu ljudskom.
Udahni prah u usta moja.
Neka budem kao Ona a opet svoja.

Budi ponosan na mene.
Voli me onako kako sama još ne umem.
Bezuslovno.

I kada padam, posrćem, proklinjem i prezirem.
Voli me.
Čak i kada Te se odričem, nemoj prestajati da me voliš.
Molim Te.

Jer samo Tvoja ljubav mi daje snagu u najcrnjem mraku.
Ruka koju pružaš podiže me posle svakog pada.
I znam da voliš me jer sam Ona.
A Ti i Ona ste večnost.
Ljubav.
Spas.

Jelena )O(

Razgovor sa Tobom

Vidim Te.
U unutrašnjosti mojoj postojiš.
Dišem. Osećam. Jesam.
Otvaram se za Tebe.
I živim samo za sad, jer sutra Tvoje je.
Ti znaš šta je najbolje.
Za mene. Njega. Nju. Sve nas.
Stvoritelj si naš.
Zato vodi nas putem koji Tvoj je.

Ne dozvoli da posrnem.
I kada padnem, pokaži kako da ustanem,
i vratim se Tebi.
Laž kada zavede me opojnim dahom svojim,
zaustavi me!
Ne dopusti da opet krenem putem
popločenim dobrim namerama.
Ne želim vraćati se tamo gde beznađe stanuje.

Vrati me sebi, moj Gospode!
I ma koliko se put do tebe činio težim,
biram koračati njime.
Jer posle svakog susreta sa sobom,
postajem jača.
Upoznavši sebe upoznajem Tebe, voljeni moj.
Približavajući se sebi, bliža sam Tebi.

Dok dete u meni kliče ime Tvoje,
radujući se kada sa Tobom sam,
ja pokušavam setiti se,
kako ponovo čovek biti.
Jer strahom zavedena,
prestala sam osećati Ljubav.
I nestalo je ljudskosti u meni.
Bila sam živa olupina Tvoje prvobitne zamisli.
Ni približno slična biću koje sa toliko ljubavi stvorio si.

Pomozi da sebi vratim se, Gospode moj.
I ponovo budem ono što jesam.
Savršena kreacija svega što postoji.
Dete koje se ponovo vratilo Ocu svome.
Ljubavlju ispunjeno.
Biram da živim. Volim. Osećam.
Radost. Mir. Prisutnost.
Jer Tvoja sam.
Tvoje čedo.

Hvala.

Jelena