Schlagwort-Archive: razgovor sa Bogom

Razgovor sa Tobom

Vidim Te.
U unutrašnjosti mojoj postojiš.
Dišem. Osećam. Jesam.
Otvaram se za Tebe.
I živim samo za sad, jer sutra Tvoje je.
Ti znaš šta je najbolje.
Za mene. Njega. Nju. Sve nas.
Stvoritelj si naš.
Zato vodi nas putem koji Tvoj je.

Ne dozvoli da posrnem.
I kada padnem, pokaži kako da ustanem,
i vratim se Tebi.
Laž kada zavede me opojnim dahom svojim,
zaustavi me!
Ne dopusti da opet krenem putem
popločenim dobrim namerama.
Ne želim vraćati se tamo gde beznađe stanuje.

Vrati me sebi, moj Gospode!
I ma koliko se put do tebe činio težim,
biram koračati njime.
Jer posle svakog susreta sa sobom,
postajem jača.
Upoznavši sebe upoznajem Tebe, voljeni moj.
Približavajući se sebi, bliža sam Tebi.

Dok dete u meni kliče ime Tvoje,
radujući se kada sa Tobom sam,
ja pokušavam setiti se,
kako ponovo čovek biti.
Jer strahom zavedena,
prestala sam osećati Ljubav.
I nestalo je ljudskosti u meni.
Bila sam živa olupina Tvoje prvobitne zamisli.
Ni približno slična biću koje sa toliko ljubavi stvorio si.

Pomozi da sebi vratim se, Gospode moj.
I ponovo budem ono što jesam.
Savršena kreacija svega što postoji.
Dete koje se ponovo vratilo Ocu svome.
Ljubavlju ispunjeno.
Biram da živim. Volim. Osećam.
Radost. Mir. Prisutnost.
Jer Tvoja sam.
Tvoje čedo.

Hvala.

Jelena